Vabilo na predstavitev kandidatov za Svet Krajevne skupnosti Opatje selo