Svet KS Opatje selo

Svet krajevne skupnosti Opatje selo je sestavljen iz sedmih članov, ki so izvoljeni na lokalnih volitvah. Svet na svoji konstitutivni seji med člani izvoli predsednika, podpredsednika in tajnika. Funkcija člana sveta je častna neprofesionalna.

Kontaktni podatki sveta KS Opatje selo:

KS Opatje selo 

Opatje selo 14
5291 MIREN
tel: 041 733 249
e-pošta: ksopatjeselo@gmail.com

Nadaljuj na:
Aktualni svet
Spletna Pisarna
Zapisniki sveta