Prešernov dan

KS Opatje selo in Prosvetno društvo »Kras »Opatje selo vam ob Prešernovem dnevu – Slovenskem kulturnem prazniku čestitata in želita prijeten prazničen dan!