Obeležje v krožišču

Naš krajan Milovan Valič je pripravil idejno zasnovo obeležja, ki bo krasilo novo krožišče v Opatjem selu.

Njegova razmišljanja in opis idejne zasnove sta podani v naslednjih odstavkih.

______________________________________________________________________________________

Namen krožišča na vzhodni strani Opatjega sela je umirjanje prometa iz celotnega Krasa ob vstopu v vas. Krožna oblika križišča dopušča možnost, da v notranjem krogu postavimo objekt – kiparsko ali kakšno drugo vsebino. Velikokrat se na ta mesta postavljajo objekti, ki označujejo krajevno identiteto.

Po vaseh je veliko tako imenovanih znamenj ali pilov (po opajsko piljkov), ki so spominska ali verska obeležja. Iz zgodovine poznamo tako imenovane menhirje zgrajene v različnih obdobjih prazgodovine, kot del večje megalitske kulture. Veliko je znanih obeliskov – monolitnih kamnitih spomenikov (npr. Egipt, Rim, ZDA –Washington…). Nekateri celo pripovedujejo cele zgodbe v obliki stripov npr. Trajanov steber v Rimu.

Idejna zasnova znamenja je potekala v smeri zgodovinsko pogojene oblike, označevanja krajevne identitete in simbolike samega objekta. Za označitev krajevne identitete sem se navezal na tradicionalno izdelavo bičev – škarabacov. Izdelava pletenega škarabaca mi je narekovala obliko znamenja v krožišču.

Tako sem iz izseka škarabaca razvil obliko spiralastega stebra (zgod. oblika) v podobi znamenja oz. obeliska.

Z združitvijo zgodovinske oblike in krajevne posebnosti je bila oblikovana estetska in simbolna oblika stebra. Simbolnost oblike, spiralasto prepletanje kaže na rast, dvigovanje, razvoj – vitice, ki se med seboj prepletajo, povezujejo in združujejo. Star rek pravi: “V slogi je moč”. Vse te vrednote so postavljene na piedestal – podstavek, ki jih samo potrjuje.

Četrta posebnost stebra je material iz katerega naj bi bil izdelan. To je kraški kamen. Žal so bili v Opatjem selu zaprti in uničeni vsi kamnolomi, kljub temu, da je opajski kamen po strukturi nekaj posebnega (arkade Občine Nova Gorica). Da bi v opajskih kamnolomih dobili primeren kos je skoraj nemogoče. Zato se predlaga kraški kamen Repen unito, ki je nastal pred več miljoni let v obdobju krede, kot najstarejši apnenec. Obstojen je na mraz in vročino v temp. razponu -50 +50 st. C in zato primeren za vsa zunanja dela (povz. Po Tavčar Kamnoseštvo).

 Avtor teksta in grafike: Milovan Valič