Aktualni svet

Svet KS Opatje selo v mandatu 2018-2022

Predsednik:

MIRJAN PAHOR, Opatje selo 26 a

Podpredsednik:

MIRKO GODNIČ, Nova vas 10

Tajnik:

DAMJANA SUŠANJ, Opatje selo 7 e

Ostali člani sveta:

MATEVŽ MARUŠIč, Opatje selo 75

ROBERT MASTEN, Lokvica 18

JANA SUŠANJ, Opatje selo 7 e

VILMA PAHOR, Opatje selo 66 a