Turistično društvo Cerje

TD Cerje iz Opatjega sela je bilo ustanovljeno maja 2005. Društvo šteje preko 30 članov, tako domačinov kot ljubiteljev zgodovine, Krasa in 1. svetovne vojne. Glavna dejavnost društva je ohranjanje dediščine 1. svetovne vojne ter naravnega okolja Krasa. S tem namenom člani društva obnavljamo ostanke vojaških objektov (strelske jarke, kaverne, jame, …), ter urejajo sprehajalne poti in sodelujejo pri čistilnih akcijah.

Turistično društvo CerjeDruštvo je sodelovalo tudi pri projektih »Poti miru na Krasu« in »Zgodovinske poti med Sočo in Krasom«, ki je Goriško-Komenskemu Krasu doprinesel k turistični ponudbi: povečalo se je območje urejenih sprehajalnih poti ob obeležjih in zapuščini 1. svetovne vojne ter ostalih zgodovinskih in geografskih zanimivosti Krasa.

Dejavnost društva je tudi vodenje po Poteh miru na Krasu, za katero imajo med člani društva strokovno usposobljene vodiče. Poleg tega imajo strokovno usposobljene vodiče za področje celotnega Krasa in Brkinov. Vsako leto društvo zadnjo nedeljo v marcu organizira pohod po Poteh miru na Krasu, katerega se udeleži lepo število pohodnikov.

Društvo sedeluje tudi z drugimi društvi na območju Krasa, Vipavske doline in zamejstva iz sosednje Italije.

Vodenje po Poteh miru na Krasu obsega:
Oris zgodovine 1. svetovne vojne (kaverne, jame, pot po jarku, protiavionski položaji, … ), ter geografske in naravne značilnosti Krasa (kraški pojavi, Štirne, …)

Urnik : Po predhodni najavi in dogovoru!

Podatki o društvu

Naslov:

TURISTIČNO DRUŠTVO CERJE
Opatje selo 14
5291 Miren

Predsednik:

Konrad Marušič

gsm: 031 477 412
e-pošta: info@tdcerje.si

spletna stran: www.tdcerje.si